Viktiga telefonnummer och kontaktuppgifter

SBC Kundtjänst: telefon 0771-722 722, e-post kundtjanst@sbc.se

Felanmälan, avgifts- och hyresfrågor m.m. ring SBC kundtjänst vardagar 07:00 - 21:00

Jourtjänst: Dygnet runt fastighetsjour vid akutsituationer efter kl 21:00 samt helger.

Om något akut inträffar när SBC Kundtjänst har stängt (läckande vatten, stopp i avlopp mm) ringer man, telefon 08-18 70 00.

Teknisk förvaltare Ilka Dalenilka.dalen@sbc.se nås på telefon via kundtjänst 0771-722 722.

Anticimex (skadedjursanmälan): telefon 08-517 634 00 eller skadeanmälan på www.anticimex.se

Telenor (telefoni och Internet): telefon 0770-77 70 00, öppettider 08.00-22.00

ComHem (Kabel-tv): telefon 0771-55 00 00, öppettider 09.00-20.00

Webbproduktion av Forss Webservice AB