Styrelse, brf Sjöberg

Ordinarie Ledamöter:

Ordförande
Christian Andersson
Lomvägen 655
E-post till Christian Andersson

Vice Ordförande
Anders Wängberg
Lomvägen 635
E-post till Anders Wängberg

Ekonomiansvarig
Cecilia Göransson
Lomvägen 637

Sekreterare
Marita Thorén
Lomvägen 661

Informationsansvarig
Ceciia Göransson
Lomvägen 637

Kenneth Andersson
Lomvägen 661

Hampus lööw
Lomvägen 633

Suppleanter:

Stefan Viklund
Lomvägen 659

Revisorer

Webbproduktion av Forss Webservice AB