Styrelse, brf Sjöberg

Ordinarie Ledamöter:

Ordförande
Christian Andersson
Lomvägen 655
E-post till Christian Andersson

Vice Ordförande
Anders Wängberg
Lomvägen 635
E-post till Anders Wängberg

Ekonomiansvarig
Stefan Viklund
Lomvägen 659

Sekreterare
Marita Thorén
Lomvägen 661

Informationsansvarig
Cecilia Göransson
Lomvägen 637

Helena Nimeby
Lomvägen 663

Suppleanter

Hampus Lööw
Lomvägen 633

Margareta Ekenstam
Lomvägen 661

Britt Möller
Lomvägen

Ansvarig Bokning 
Hampus Lööw
Lomvägen 633

Revisor 
Bo Sandgren
Lomvägen

Webbproduktion av Forss Webservice AB