Styrelse, brf Sjöberg

Ordinarie Ledamöter:

Ordförande
Christian Andersson
Lomvägen 655
E-post till Christian Andersson

Vice Ordförande
Anders Wängberg
Lomvägen 635
E-post till Anders Wängberg

Ekonomiansvarig
Cecilia Göransson
Lomvägen 637

Sekreterare
Marita Thorén
Lomvägen 661

Informationsansvarig
Cecilia Göransson
Lomvägen 637

Ansvarig web 
Kenneth Andersson
Lomvägen 661

Ansvarig Bokning 
Hampus Lööw
Lomvägen 633

Suppleanter:

Stefan Viklund
Lomvägen 659

Revisorer

Vakant

Webbproduktion av Forss Webservice AB