Viktiga telefonnummer och kontaktuppgifter

Fastighetsägarna Kundtjänst: telefon:08-617 75 00, e-post kundservice@fastighetsagarna.se

Avgifts- och hyresfrågor m.m. ring Fasighetsägarna kundtjänst vardagar 07:00 - 21:00

Jourtjänst: Dygnet runt fastighetsjour vid akutsituationer efter kl 21:00 samt helger.

Om något akut inträffar när Fastighetsägarna Kundtjänst har stängt (läckande vatten, stopp i avlopp mm) ringer man, telefon 08-18 70 00.

Teknisk förvaltare

Anticimex (skadedjursanmälan): telefon 08-517 634 00 eller skadeanmälan på www.anticimex.se

Telenor (telefoni och Internet): telefon 0770-77 70 00, öppettider 08.00-22.00

ComHem (Kabel-tv): telefon 0771-55 00 00, öppettider 09.00-20.00

Servisec (Besöksparkering): telefon 08-52 22 24 00

Webbproduktion av Forss Webservice AB