Dags att motionera

2019-02-01

Dags att motionera!

Har du en motion som du vill få behandlad på bostadsrättsföreningens ordinarie årsstämma?

Kom då ihåg att motionen, enligt stadgarna, ska vara inlämnad till någon i styrelsen senast den sista februari 2019.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Vad är en motion?

Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas.

En motion ska vara skriftlig och innehålla en kort beskrivning av eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering.

En kopia av inlämnade motioner och styrelsens förslag till beslut kommer att delas ut i samband med kallelsen till föreningsstämman

Webbproduktion av Forss Webservice AB