Semester

2018-06-28

Styrelsen har nu tagit semester, svar på mail kan vara långsammare än vanligt.

Vid akuta problem kontakta SBC.

Se under rubriken Styrelse & Kontaktuppgifter viktiga telefon nummer

Styrelsen önskar alla medlemmar en GLAD SOMMAR  !

Webbproduktion av Forss Webservice AB