Aktuellt

Informationsblad som delades ut lördagen den 19 mars till alla medlemmar i vår brf.

 

Äldre Information

Informationsblad som delades ut torsdagen den 8 december till alla medlemmar i vår brf.

Informationsblad som satt upp på alla våra dörrar ang. garagestädning den 25 och 26 maj.

Informationsblad som satts upp i alla våra anslagstavlor ang. container beställning den 19 maj.

Nytt elpris år 2016

Vi har skrivit ett nytt 2 årig elavtal med Eon för åren 2016 och 2017.

Riksdagen har sänkt energiskatten vilket gör att det nya elpriset för år 2016 blir 73,88 öre/kWh, inkl. elcertifikat, energiskatt och moms vilket är 13,51 öre/ kWh lägre jämfört med år 2015.

Det nya elpriset börjar gälla fr.o.m. den 25 december 2015.

Om man har en elanvändning på t.ex. cirka 3000 kWh per år, betyder det att man sparar cirka 405 kr.


Informationsblad som satts upp i alla våra anslagstavlor lördagen den 26 december.

Oförändrad månadsavgift 2016

Styrelsen har nyligen haft budgetmöte och gått igenom föreningens ekonomi och underhållsplan samt sett över vad som behöver åtgärdas både utomhus och inomhus, och hur mycket det kan komma att kosta. Vi har även tagit fram vad våra kostnader gällande el, vatten, sophämtning mm beräknas bli 2016.

I mitten av år 2016 kommer vi att förhandla om fyra lån som förfaller och förhoppningsvis kan vi sänka kostnaden för våra lån. Vi kommer även att diskturera om vi har möjlighet att öka vår amortering. Dessutom har föreningen skrivit på ett nytt avtal (Kabel TV) med Com Hem som ger en nästan halverad kostnad.

Föreningens ekonomi är god och vi klarar av att utföra planerat underhåll. Utifrån detta har styrelsen beslutat att hyres- och månadsavgiften för 2016 kan lämnas oförändrad. 

Informationsblad som delades ut onsdagen den 9 december till alla medlemmar i vår brf.

Informationsblad källsortering

 

 

 

Webbproduktion av Forss Webservice AB