Elanvändning

Nytt elpris år 2016

Vi har skrivit ett nytt 2 årig elavtal med Eon och vårt nya avtalspris för år 2016 blir 73,88 öre/kWh.

Riksdagen har sänkt energiskatten vilket gör att det nya elpriset för år 2016 blir 73,88 öre/kWh, inkl. elcertifikat, energiskatt och moms vilket är 13,51 öre/ kWh lägre jämfört med år 2015.

Det nya elpriset börjar gälla fr.o.m. den 25 december 2015.

Om man har en elanvändning på t.ex. cirka 3000 kWh per år, betyder det att man sparar cirka 405 kr.

I föreningen sker individuell elmätning genom att mätare är installerade i respektive lägenhet. Via fjärravläsning läses den månatliga elanvändningen av. Fyra gånger om året kommer en räkning för den el man använt de tre månaderna som har gått. Boende kan själva läsa av sin elanvändning på mätarens display.

Vid avflyttning är det upp till den nya och gamla bostadsrättshavaren att fördela elkostnaden sedan förra räkningen. Det åligger inte bostadsrättsföreningen att hjälpa till med detta.

Mer information och tips hur man minskar elanvändningen hittar man på Sollentuna Energis hemsida www.sollentunaenergi.se.

Länk till sammanställning slutresultat av elanvändning år 2000 t.o.m. 2014

Länk till sammanställning slutresultat av fjärrvärme, VA och elanvändning år 2005 t.o.m. 2014

Webbproduktion av Forss Webservice AB